Rijetki tumori u djece

Pedijatrijski rijetki tumori čine oko 9% svih malignih bolesti u djece. Nema općeprihvaćene definicije ove heterogene skupine tumora, a najčešće uključuje vrlo rijetke pedijatrijske neoplazme pretežno epitelnog podrijetla, koje nisu obuhvaćene kliničkim protokolima liječenja. S obzirom na ograničena ispitivanja te nedostatne biološke i kliničke podatke o pedijatrijskim rijetkim tumorima, postoje poteškoće u donošenju standardiziranih dijagnostičkih i terapijskih smjernica. Međunarodna suradnja s osnivanjem ekspertnih skupina, banaka tkiva za dodatna biološka istraživanja i specijaliziranih klinika značajno će poboljšati ishod liječenja djece s rijetkim tumorima.

Ključne riječi: NEOPLAZME, GLANDULARNE I EPITELNE – dijagnoza, terapija, radioterapija; DJECA
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 57, No 1, siječanj - ožujak 2013
Autori: J. Roganović
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:5-10
DOI:

Opširnije