Učinkovitost intervencija zdravstvenih djelatnika primarne zdravstvene zaštite u promicanju tjelesne aktivnosti kod djece i mladih

Tjelesna neaktivnost je važan faktor rizika u razvoju kroničnih bolesti. Njezina je prevalencija visoka u dječjoj i adolescentskoj dobi. U tim je životnim razdobljima nužno poticati usvajanje zdravih navika. Nedovoljno je poznat potencijal djelatnika primarne zdravstvene zaštite kao promicatelja tjelesne aktivnosti kod djece i mladih. Cilj je rada pregled učinkovitosti intervencija promicanja tjelesne aktivnosti ili smanjenja sedentarnosti djece i mladih, koje su provodili zdravstveni djelatnici u sklopu primarne zdravstvene zaštite. Izvori podataka su bibliografska baza podataka Medline. Primijenjeni su sljedeći kriteriji odabira: a) intervencijska studija, b) intervencija je provedena ili barem započeta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i provodili su je zdravstveni djelatnici primarne zdravstvene zaštite, c) ispitanici djeca i/ili mladi, d) primarni cilj intervencije bilo je povećanje razine tjelesne aktivnosti ili smanjenje razine onih sedentarnih. Prikazane su karakteristike istraživanja i promjene razine tjelesne aktivnosti zbog intervencija. U konačnu analizu uključeno je 8 intervencijskih studija. Sve su uključivale savjetovanje ili dodatne motivacijske tehnike. U svim je istraživanjima tjelesna aktivnost procijenjena subjektivnim metodama (upitnik, intervju), dok su u dva istraživanja dodatno upotrijebljene objektivne metode (pedometar, akcelerometar). U pet istraživanja utvrđen je statistički značajan porast tjelesne aktivnosti, dok u dva nije bio značajan. U jednom je istraživanju zabilježen značajan pad sedentarnosti. Najduže razdoblje praćenja iznosilo je 12 mjeseci. Malen broj istraživanja i metodološke razlike onemogućuju konačno zaključivanje o učinkovitosti. Potrebna su daljnja istraživanja. Ohrabrujuće je da veći dio istraživanja bilježi pozitivne kratkoročne učinke, koji mogu poslužiti kao poticaj zdravstvenim djelatnicima za uključivanje promicanja tjelesne aktivnosti u svakodnevni rad.

Ključne riječi: ZDRAVSTVENI RADNICI; PROMICANJE ZDRAVLJA; VJEŽBANJE; SEDENTARNI NAČIN ŽIVOTA; DJECA; ADOLESCENTI
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 56, No 4, listopad - prosinac 2012
Autori: M. Rakovac
Referenca rada:
DOI:

Opširnije