Prevalencija nedovoljne razine tjelesne aktivnosti kod djece i adolescenata: pregled

Cilj je rada bio sažeti rezultate novijih istraživanja o razini tjelesne aktivnosti djece i adolescenata. Pregled literature proveden je putem sljedećih baza: Academic Search Complete, CINAHL, ERIC, Health Source, Hrčak, PubMed/MEDLINE, SocINDEX i Web of Science. U pregled su uključena 32 rada objavljena od 2001.-2011. godine. Prevalencija nedovoljne razine tjelesne aktivnosti djevojčica kretala se između 2,4% i 39,3% (u istraživanjima u kojima je mjerenje provedeno akcelerometrima), odnosno između 19,5% i 95% (u istraživanjima u kojima su primijenjeni upitnici tjelesne aktivnosti). Prevalencija nedovoljne tjelesne aktivnosti dječaka kretala se između 2,6% i 18,1% (u istraživanjima u kojima je mjerenje provedeno akcelerometrima), odnosno između 18,2% i 89% (u istraživanjima u kojima su primijenjeni upitnici tjelesne aktivnosti). Viši udio nedovoljno aktivnih utvrđen je među srednjoškolcima u odnosu na osnovnoškolce. Udio nedovoljno aktivnih u većini istraživanja bio je između 5% i 30% viši kod djevojčica nego kod dječaka. U istraživanjima u kojima su rabljeni akcelerometri prevalencija nedovoljne razine tjelesne aktivnosti bila je niža nego u anketnim istraživanjima. Utvrđeni udjeli nedovoljno aktivnih upućuju na potrebu za sustavnom promocijom tjelesne aktivnosti. Pritom posebnu pozornost treba posvetiti djevojčicama i srednjoškolcima, jer je baš u navedenim skupinama utvrđena najviša prevalencija nedovoljne razine tjelesne aktivnosti.

Ključne riječi: DJECA; ADOLESCENTI; TJELESNA AKTIVNOST; META-ANALIZA
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 56, No 4, listopad - prosinac 2012
Autori: D. Jurakić, Ž. Pedišić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije