Promjene indeksa tjelesne mase i potkožne masti kod 11-godišnje djece u Zagrebu (Hrvatska) između 1982. I 2006.

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati trend promjena indeksa tjelesne mase i adipoznosti kod 11-godišnje djece u Gradu Zagrebu između 1982. i 2006. godine. Uzorak ispitanika činilo je 52-je djece (29 dječaka i 23 djevojčice) mjerene 1982. godine te 89-ero djece (37 dječaka i 52 djevojčice) mjerene 2006. godine. Izmjerene su visina i masa tijela te 4 kožna nabora. Izračunati su indeks tjelesne mase i omjer kožnih nabora trupa i udova kao pokazatelj distribucije masnog tkiva. Kod današnje je djece zabilježen porast prosječnih vrijednosti indeksa tjelesne mase (0,7 kg/m2 kod dječaka i 1,4 kg/m2 kod djevojčica, p=0,03) i iznosa četiriju kožnih nabora (8,4 mm kod dječaka i 5,8 mm kod djevojčica, p=0,02) u odnosu na skupinu mjerenu prije 24 godine. Istodobno promjena u distribuciji masti nije utvrđena (p=0,48). Uz to se kod dječaka učestalost prekomjerne tjelesne mase i pretilosti nije promijenila (14 i 19% za 1982. i 2006. godinu, p=0,58), dok se broj prekomjerno teških i pretilih djevojčica značajno povećao (sa 4 na 27%, p=0,03). U zaključku su utvrđeni zabrinjavajući sekularni trendovi u adipoznosti jedanaestogodišnje zagrebačke djece. Da bi se ovakvi trendovi preokrenuli, nužni su pravodobni intervencijski programi za prevenciju i suzbijanje prekomjerne tjelesne mase u dječjoj dobi.

Ključne riječi: PREKOMJERNA TJELESNA MASA; INDEKS TJELESNE MASE; POTKOŽNA MAST; DIJETE; HRVATSKA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 56, No 4, listopad - prosinac 2012
Autori: M. Sorić, N. Starčević, M. Mišigoj-Duraković
Referenca rada:
DOI:

Opširnije