Kretanje i zdravlje djece i mladih

Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju već tradicionalno organizira u Skradu simpozije preventivne pedijatrije za liječnike, gdje se svake godine okupe pedijatri, specijalisti školske i obiteljske medicine iz cijele Hrvatske. Na dosadašnjim simpozijima govorili smo o nekim aktualnim problemima u pedijatriji kao što su: klimatoterapija, prevencija debljine, poremećaji hranjenja u djece, pedijatrijskim postupnicima te prošle godine o novoj kakvoći u praćenju rasta i razvoja djece (1). 12. Simpozij preventivne pedijatrije održao se s temom “Kretanje i zdravlje u djece i mladih“. Edukacijski cilj ovog simpozija je vrlo izazovan i u funkciji je provedbe nedavno usvojenog Nacionalnog akcijskog plana za prevenciju debljine, u kojemu je značajno mjesto dano poduzimanju mjera za veću fizičku aktivnost djece i mladih (2).
Ključne riječi:
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 56, No 4, listopad - prosinac 2012
Autori: J. Grgurić, I. Jukić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije