Psihološki aspekti djece sa cističnom fibrozom

Premda su suvremeni terapijski postupci znatno poboljšali preživljavanje i kakvoću života djece sa cističnom fibrozom (CF), malo je pozornosti posvećeno psihološkim aspektima. Cilj ove studije bio je evaluacija psiholoških osobitosti i prilagođenost djece sa cističnom fibrozom, kao i obiteljsko prilagođavanje. Upotrijebljeni su ovi psihometrijski instrumenti: Kohsov test inteligencije, Eysenckov upitnik ličnosti, skala za opću anksioznost, profil emocija ličnosti, skala ljudskih vrijednosti, kao i dva projektivna testa crteža za skupinu od 25 CF djece (uzrasta 10.13 2.3 godina) kao i Lista djetetovog ponašanja (CBCL) za majke. Dobiveni rezultati pokazali su normalno intelektualno funkcioniranje djece sa cističnom fibrozom, umjerenu ekstroverziju i aktualnu anksioznost, visoku samokontrolu i samozaštitu, koji odgovaraju osjećaju straha i prilagodbi bolesti. Dobro zdravlje, prijateljstvo i ljubav, kao i osobna sreća, najviše su stupnjevane vrijednosti. Rezultati dobiveni od upitnika CBCL prikazuju djecu sa CF sličnu zdravoj, ali s naglašenom agresivnošću u međuljudskim odnosima. Članovi obitelji se srazmjerno dobro nose s djetetovom bolešću, premda postoje nesuglasnosti u izjavama majke i djeteta u odnosu na prisutnost djetetove psihopatologije. Naglašena je potreba holističkom pristupu u procjeni i terapiji, uklučujući biofidbek relaksacijske tehnike.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 45, No 3, srpanj - rujan 2001
Autori: N. Pop-Jordanova, S. Fuštić, T. Zorčec
Referenca rada:
DOI: