Kriptorhizam – naši rezultati i protokol liječenja

U ovoj studiji analizirali smo bolesnike operirane zbog kriptorhizma na Klinici za pedijatrijsku kirurgiju tijekom dvogodišnjeg razdoblja (2008.-2009.). Analiza je obuhvatila dob bolesnika, stranu zahvaćenu kriptorhizmom, položaj testisa, operacijski pristup (otvoreni, laparoskopski), tip operacijskog zahvata (orhiopeksija, orhiektomija s ugradnjom testikularne proteze) i rezultate histopatološke analize testisa podvrgnutih biopsiji. Tijekom ispitivanog razdoblja operirana su zbog kriptorhizma 192 bolesnika srednje dobi 5,62±3,78 godina. Jednostrani kriptorhizam utvrđen je kod 161 (83,9%) bolesnika, u 93 (57,8%) od njih desnostrani. Ukupno su operirana 223 testisa, 22 (9,9%) od njih u predskrotalnom položaju, 174 (78%) u ingvinalnom položaju i 27 (12,1%) u intraabdominalnom položaju. Laparoskopska pretraga provedena je u 37, orhiopeksija u 27 i resekcija ostatnog testisa s istodobnom ugradnjom testikularne proteze u preostalih 10 bolesnika. Intraoperacijska biopsija izvedena je na 165 (74%) testisa. Usprkos stalnoj izobrazbi srednja dob bolesnika od 5,62 godine u vrijeme liječenja prelazi poželjnu dob od dvije godine. Preporuča se izvođenje biopsije za vrijeme orhiopeksije kod sve većeg broja bolesnika.

Ključne riječi: KRIPTORHIZAM – kirurško liječenje; PROTOKOL LIJEČENJA; BIOPSIJA; DIJETE; DIJETE, PREDŠKOLSKO
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 56, No 4, listopad - prosinac 2012
Autori: J. Varga, D. Živković, D. Vuković, Đ. Gajdobranski, D. Šarac
Referenca rada:
DOI:

Opširnije