Čimbenici koji utječu na nastanak cirkularnoga karijesa kod djece predškolske dobi u Zagrebu

Svrha ovog rada bila je utvrditi predisponirajuće čimbenike za nastanak ranoga karijesa kod predškolske djece u Zagrebu. U ispitivanje je bilo uključeno 290-ero djece (154 dječaka i 136 djevojčica) iz dvaju zagrebačkih vrtića. Djeca su bila u dobi između 3 i 5 godina, spremna za utvrđivanje dentalnog statusa (pregled zuba),dok su roditelji putem upitnika odgovarali na pitanja o njihovim prehrambenim navikama. Ukupna prevalencija cirkularnoga karijesa iznosila je 30% (25% djevojčice i 48% dječaci). Ispitivanje rizičnih čimbenika bilo je zacrtano kao klasično case-control ispitivanje. Srednja vrijednost indeksa karijesa ploha iznosila je 8.6 kod djece sa cirkularnim karijesom u usporedbi sa 5.2 kod kontrolne skupine. Pijenje slatkih napitaka bočicom i izostanak redovite oralne higijene nakon djetetovog navršenog 24 mjeseca glavni su uzročnici ranoga karijesa u djece. Rezultati ove studije upućuju na potrebu ranog uvođenja i provođenja redovite oralne higijene i suzdržavanje od slatkih napitaka iz bočice, posebno nakon djetetove druge godine.
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 45, No 3, srpanj - rujan 2001
Autori: O. Lulić-Dukić, H. Jurić, W. Dukić, D. Glavina
Referenca rada:
DOI: