Laboratorijska medicina u pedijatriji: Interferencije laboratorijskih analiza i interpretacija laboratorijskog nalaza

Laboratorijski rad je složeni proces koji u cjelokupnoj obradi bolesnika ima za cilj izdavanje nalaza. Izdani nalaz mora biti vjerodostojan i liječnik ga mora pravilno interpretirati. Jedino na taj način može imati svoju vrijednost i biti ključni dokument u donošenju medicinskih odluka. Za pravilnu interpretaciju potrebno je poznavati i prepoznati sve potencijalne čimbenike koji mogu utjecati na rezultat svakog laboratorijskog parametra. Ovaj rad daje pregled interferencija laboratorijskih analiza kao i mogućih pogrješaka prilikom interpretacije nalaza. Namjera je pomoći liječnicima pri interpretaciji laboratorijskih nalaza s naglaskom na problematiku laboratorijske medicine u pedijatriji. Poznavanje i prepoznavanje mogućih interferencija značajno bi umanjio udio pogrješaka i povećao kakvoću cjelokupne zdravstvene skrbi.

Ključne riječi: LABORATORIJSKI PRIRUČNICI; MEDICINSKE POGRJEŠKE; BIOLOŠKI BILJEZI; DIJETE; DIJETE, PREDŠKOLSKO
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 56, No 3, srpanj - rujan 2012
Autori: J.Leniček Krleža
Referenca rada:
DOI:

Opširnije