Primjena novih antropometrijskih krivulja Svjetske zdravstvene organizacije u procijeni rasta djece u dva vrtića u međimurskoj županiji

Nove krivulje rasta Svjetske zdravstvene organizacije izrađene su prema metodologiji koja osigurava podatke o optimalnom rastu djece. Da bi se postigao taj cilj, kao polazni model uzet je rast dojene djece koja žive u povoljnim socioekonomskim uvjetima, zdravih majki koje nisu pušile. Krivulje rasta nazvane su standardne krivulje rasta, a izrađene su za predškolsku djecu (do 59 mjeseci života). Za školsku djecu i dalje se primjenjuju referentne krivulje. Nakon njihovog uvođenja u prosincu 2006. godine mnoge države su ih prihvatile, dok jedan dio još i sad primjenjuje referentne krivulje. Radi uvođenja novih standardnih krivulja u našu praksu, proveli smo ispitivanje na području Međimurske županije. U ispitivanje su uzete dvije skupine vrtićke djece iste dobi: uzorak romske djece (42-je djece) i uzorak djece većinske populacije (44-ero djece). Mjerenja su provedena prema preporučenim pravilima Svjetske zdravstvene organizacije i obrađena programom “AnthroPlus”. Naši podatci su prikazali upotrebljivost novih standardnih krivulja rasta u praćenju rasta predškolske djece. Ujedno, ispitivanje je pokazalo da djeca vrtićke dobi ispitivane romske populacije znatnije zaostaju u rastu i tjelesnoj masi u odnosu na standardne krivulje. Usporedbe krivulja rasta djece većinskog stanovništva sa standardnim krivuljama rasta, upućuju da je 16% djece preuhranjeno, a 12% pretilo.

Ključne riječi: SVJETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA; ANTROPOMETRIJA; RAST I RAZVOJ; DIJETE, PREDŠKOLSKO
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 56, No 3, srpanj - rujan 2012
Autori: M. Hegeduš-Jungvirth, I. Ključarić, J. Grgurić, E. Glavaš
Referenca rada:
DOI:

Opširnije