Epilepsija i psihopatologija u djece i adolescenata

U radu je prikazana skupina od 20-ero djece i adolescenata s dijagnozom epilepsije, bolnički i ambulantno liječene na kliničkom odjelu dječje i adolescentne psihijatrije Psihijatrijske klinike u Osijeku zbog komorbidnih psihijatrijskih poremećaja. Cilj studije bio je istražiti psihijatrijski komorbiditet i kognitivna obilježja djece s epilepsijom i usporediti ih s obzirom na spol. Dijagnoze psihijatrijskih poremećaja postavljene su na osnovi važećih MKB-10 klasifikacijskih kriterija, dok su za određivanje kognitivnih obilježja ispitanika poslužili standardizirani psihologijski testovi: obojene progresivne matrice, standardne progresivne matrice, kognitivni neverbalni test, Bender Gestalt vidno motorički test, revidirani beta test i test auditivno verbalnog učenja. Rezultati istraživanja pokazali su da je u dječaka najčešća komorbidna dijagnoza bila hiperkinetski poremećaj, sam ili udružen s poremećajem ophođenja, a u djevojčica depresivni i anksiozni poremećaj, sami ili udruženi s primarnom noćnom enurezom. Najveći broj djevojčica prosječnih je intelektualnih sposobnosti, njih 69,23% pokazuje smetnje vizuo-motoričke koordinacije, a 61,54% ima smetnje kratkoročnog pamćenja. Najveći broj dječaka (57,14%) graničnih je ili subnormalnih intelektualnih sposobnosti, dok su svi dječaci pokazali smetnje vizuo-motoričke koordinacije i kratkoročnog pamćenja. Rano prepoznavanje i liječenje komorbidne psihopatologije važna su sastavnica sveobuhvatnog tretmana djece s epilepsijom.
Ključne riječi: EPILEPSIJA; PSIHOPATOLOGIJA; KOMORBIDITET; DIJETE; ADOLESCENT
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 56, No 3, srpanj - rujan 2012
Autori: M. Grgić, M. Perković, S. Soldo Butković
Referenca rada:
DOI:

Opširnije