Dermatoglifi u dijagnostici nositeljica gena za hipohidrotičnu ektodermalnu displaziju

Ektodermalne displazije su heterogena skupina stanja koje karakterizira zahvaćenost ektodermalnih struktura. Najčešće su zahvaćeni zubi, koža i njeni derivati (kosa, žlijezde znojnice) uz ostale ektodermalne strukture. Svrha ovoga rada je analiza vrijednosti kvantitativne dermatoglifske analize i brojanja otvora žlijezda znojnica u dijagnostičkom postupku utvrđivanja žena nositeljica gena za HED. Pregledano je pet žena, majki pacijenata zahvaćenih HED-om i obavljena im je kvantitativna dermatoglifska analiza i brojanje otvora žlijezda znojnica na dlanovima. Kontrolnu skupinu činilo je dvjesto zdravih žena. Nalazi su testirani Studentovim t testom. Kvantativnom dermatoglifskom analizom utvrđene su niže vrijednosti broja epidermalnih grebena na dlanovima i prstima kod žena nositeljica gena za HED. Broj grebena na dlanu i u interdigitalnim područjima bio je značajno manji kod žena nositeljica gena ((a-b)rc d: x =36,6; SD=2,42; (a-b)rc l: x =33,6; SD=2,40). Ukupni broj grebena na dlanu bio je značajno niži kod žena nositeljica gena za HED (p < 0,01) na obje ruke. Vrijednosti ATD kuta na lijevoj i desnoj ruci bile su snižene (46,6 i 46 stupnjeva). Analiza broja otvora žlijezda znojnica pokazala je snižene vrijednosti kod žena nositeljica gena za HED na obje ruke (14,5-16,4). Može se zaključiti da je smanjeni broj otvora žlijezda znojnica povezan s dermatoglifskim promjenama, a kvantitativna dermatoglifska analiza može, uz brojanje otvora žlijezda znojnica pomoći pravodobnoj i točnoj dijagnozi hipohidrotične ektodermalne displazije.
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 45, No 3, srpanj - rujan 2001
Autori: D. Glavina, I. ŠKrinjarić, M. Majstorović, O. Lulić - Dukić
Referenca rada:
DOI: