Odgovor na salbutamol u djece s akutnim egzacerbacijama astme

Cilj istraživanja bio je utvrditi odgovor na salbutamol u djece s akutnim egzacerbacijama astme kako bi se procijenila učinkovitost i sigurnost njegove primjene u dječjoj populaciji. Studija je obuhvatila 56 djece s astmom (dobni raspon 5-12 godina) dijagnosticirane i liječene kroz razdoblje od dvije godine. Kod sve djece salbutamol se davao putem nebulizatora u dozi od 1,25 mg kod djece stare 5-6 godina i od 2,5 mg kod djece stare 7-12 godina. Respiracijski i krvni parametri pratili su se prije i 30 minuta nakon davanja salbutamola. Nakon davanja salbutamola kod djece s akutnim egzacerbacijama astme značajno su se snizile razine kalija i natrija te PaCO2, dok su se PEF, PEF%, glikemija, PaO2 i SatO2 značajno povisili. Hipokalemija izazvana učinkom salbutamola pojavila se u 15 (26,8%) djece. Najznačajnije poboljšanje oksigenacije, uz porast PEF, PEF%, PaO2 i SatO2 nakon davanja salbutamola postiglo se u bolesnika s blažim akutnim egzacerbacijama. Salbutamol primijenjen pomoću nebulizatora dovodi do pojave štetnih metaboličnih učinaka, hipokalemije i hiperglikemije. Međutim, može ga se sigurno primjenjivati u liječenju akutnih egzacerbacija astme, a klinički je učinkovit i u liječenju akutnog bronhospazma. Liječenje salbutamolom najučinkovitije je u bolesnika s blažim egzacerbacijama.

Ključne riječi: ALBUTEROL; DIJETE; ASTMA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 56, No 3, srpanj - rujan 2012
Autori: K. Milošević, S. Rsovac, B. Nestorović, A. Nikolić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije