Učestalost razvojnog poremećaja kuka kod nedoščadi

Razvojni poremećaj kuka razvojni je, dinamički proces, tijek i krajnji rezultat kojeg ovisi o vremenu postavljanja dijagnoze, a time i početku liječenja. Polazni i osnovni etiološki trenutak razvojnog poremećaja kuka nije u potpunosti rasvijetljen i jedina mogućnost prevencije ostaje rano otkrivanje i rano liječenje bolesti. Cilj rada je ultrazvučnim pregledom kukova nedonoščadi, metodom prema Grafu, željeli smo odrediti učestalost razvojnog poremećaja kukova kod nedonoščadi, utvrditi pripada li nedonoščad rizičnoj skupini za razvojni poremećaj kuka i treba li ih uključiti u neselektivni probir. U Klinici za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb, tijekom godine dana, od listopada 2005. do rujna 2006. god., učinili smo UZ kukova metodom prema Grafu kod 336-ero nedonoščadi (91,3% nedonoščadi rođene u ispitivanom razdoblju). Incidencija razvojnog poremećaja kuka u ispitivanoj skupini iznosila je 10,1%. Fiziološki nezreli kukovi tip II.a+ imalo je 30-ero ispitanika (8,9%). Četvero ispitanika (1,2%) imalo je patološki UZ nalaz kuka tip II.c/ll.d, bez kliničkih znakova nestabilnosti kuka. U našem istraživanju nisu nađeni kukovi tipa III. (subluksacija) i IV. (luksacija). Na temelju rezultata istraživanja zaključili smo da nedonoščad pripada rizičnoj skupini za razvojni poremećaj kuka i da je treba uključiti u neselektivni probir za razvojni poremećaj kuka.

Ključne riječi: RAZVOJNI POREMEĆAJ KUKA; NEDOŠČAD; ULTRASONOGRAFIJA; NEONATALNI SKRINING
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 56, No 3, srpanj - rujan 2012
Autori: V. Vukelić, A. Čolić, O. Vrdoljak, E. Juretić, S. Gverić Ahmetašević, J. Vrdoljak, I. Kuliš
Referenca rada:
DOI:

Opširnije