Dentalna anksioznost u djeteta: uloga prijašnjeg medicinskog iskustva i socijalnog statusa

Ovim se radom željelo usporediti međusobni utjecaj prijašnjeg medicinskog iskustva, majčine anksioznosti i socioekonomskog okruženja na djetetovo ponašanje, a isto tako odrediti u kojoj su mjeri analizirane varijable važne u pojavi dječje dentalne anksioznosti. Također se pokušalo stupnjevati potencijalne etiološke faktore koji utječu na oblikovanje djetetovog nekooperativnog ponašanja. Istraživanje je provedeno na osamdeset i devet parova majki i njihove djece dobne skupine između 5,5 - 12,5 godina, koja pripadaju različitim socioekonomskim staležima. Obzirom na spol i iskustvo dentalne traume djeca su bila razdijeljena u četiri skupine. Corah Dental Anxiety Scale test (DAS) rabio se radi procjene majčine (MDAS) i djetetove (CDAS) dentalne anksioznosti, a Broome's Child Medical Fear Questionnaire test ( CMFQ ) radi procjene straha glede medicinskog tretmana. Hollingsheadov dvofaktorski indeks socijalnog statusa (ISP) računao se radi grupiranja ispitanika u socioekonomske razrede. Primijenjena je metoda faktorske analize prema kojoj su ekstrahirana dva faktora što opisuju međusobni odnos zadanih varijabli. Prvi je faktor definiran pomoću CMFQ i CDAS varijable i nazvan je faktorom djetetovog sveukupnog straha, a objašnjava 40,8 % totalne varijance. Drugi je faktor definiran uglavnom pomoću MDAS i ISP varijable i nazvan je faktorom djetetovog socijalnog okruženja, a objašnjava 28,0 % totalne varijance. Može se zaključiti da faktorska analiza upućuje na postojanje faktora koji imaju značajnu ulogu u etiologiji dentalnog straha i utječu na pojavu dentalne anksioznosti u djeteta, a mogu se definirati kao faktor prijašnjeg medicinskog iskustva i faktor djetetovog socijalnog okruženja.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 45, No 3, srpanj - rujan 2001
Autori: M. Majstorović, D. Glavina, I. Škrinjarić
Referenca rada:
DOI: