Subklinička peronealna neuropatija uz obostranu ptozu induciranu vinkristinom

Toksična polineuropatija uzrokovana vinkristinom česta je komplikacija liječenja ovim antineoplastičnim lijekom. Najčešće su zahvaćeni periferni živci na ekstremitetima, ali je moguća i lezija drugih živaca, kranijalnih i autonomnih. Posebno teško i brzo toksično oštećenje događa se kod djece s hereditarnom motornom senzornom neuropatijom. Elektrofiziološki nalaz odgovara motornom i senzornom gubitku aksona. Cilj ovog rada je prikazati bolesnika s obostranom ptozom i subkliničkom aksonalnom peronealnom toksičnom neuropatijom. Prikazan je petogodišnji dječak koji boluje od meduloblastoma, s učinjenim potpunim inicijalnim neurokirurškim uklonjenjem tumora, a koji prije uvođenja terapije vinkristinom nije imao ispada u kranijalnoj inervaciji ni kliničkih znakova polineuropatije. Obiteljska anamneza je negativna na hereditarne neuropatije. U tijeku inicijalnog radiokemoterapijskog liječenja ukupno je po protokolu primio šest pojedinačnih doza vinkristina. Nakon šeste terapije razvija ptozu na desnom oku, nekoliko dana potom i na lijevom, uz uredan ostali oftalmološki status, bez drugih ispada kranijalnih živaca i kliničkih znakova neuropatije, kao i drugih toksičnih učinaka liječenja, osim intermitentne leukopenije, bez radioloških znakova pogoršanja na magnetskoj rezonanciji. Neurografija je pokazala reducirane amplitude na oba peronealna živca, uredne na ostalim. Zaključili smo kako je, unatoč subkliničkom elektrofiziološkom nalazu periferne peronealne aksonalne toksične neuropatije inducirane vinkristinom, moguć razvoj klinički jasne kranijalne neuropatije.

Ključne riječi: VINKRISTIN; PERONEALNA NEUROPATIJA – dijagnoza, terapija lijekovima; DIJETE; MEDULOBLASTOM
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 56, No 2, travanj - lipanj 2012
Autori: G. Krakar, M. Rimac, T. Gojmerac, F. Jadrijević Cvrlje, V. Mejaški Bošnjak
Referenca rada:
DOI:

Opširnije