Neurološki simptomi u djece povezani s infekcijom virusima influence

Virusi influence rasprostranjeni su po cijelom svijetu, a budući da se vrlo lako i brzo šire, danas se, jedini od svih infekcijskih uzročnika, pojavljuju pandemijski uz uzrokovanje manjih ili većih epidemija svake godine u zimskim mjesecima. Uzrokuju različite oblike kliničke slike čija težina ovisi o pojedinim serotipovima. Osim simptoma sa strane dišnog sustava i pratećih općih simptoma, virusi influence su česti uzročnici brojnih komplikacija. Cilj našeg istraživanja bio je opisati kliničke karakteristike bolesti uzrokovane virusima influence A/B u bolesnika koji su hospitalizirani s neurološkim simptomima na Neuropedijatrijskom odsjeku KBC-a „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu od siječnja 2008. do ožujka 2011. godine i podignuti svijest o neurološkim komplikacijama gripe među djecom.

Ključne riječi: INFLUENCA A VIRUS; INFLUENCA B VIRUS; NEUROLOŠKI SIMPTOMI; NAPADAJI; KOMPLIKACIJE
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 56, No 2, travanj - lipanj 2012
Autori: M. Kukuruzović, Lj. Cvitanović Šojat, R. Gjergja Juraški, M. Malenica, K. Kužnik, I. Mihatov Štefanović, M. Vugrinec
Referenca rada:
DOI:

Opširnije