Sindrom učestalog dnevnog mokrenja u djece

Cilj rada: Analizirati kliničke simptome, laboratorijske, mikciometrijske i ultrazvučne nalaze kod djece sa sindromom učestalog dnevnog mokrenja. Ispitanici i metode: Analizirano je 24 djece, s prije toga urednom nefrološkom anamnezom, upućene na pregled zbog iznenadnog početka učestalog mokrenja. Dob djece bila je od 2,5 do 13 godina (srednja dob 6,4 godine). Dijagnostička obrada uključivala je anamnezu, klinički pregled, bilježenje količine uzete tekućine, vremena i količine svake mikcije, biokemijsku analizu urina, urinokulturu, ultrazvučni pregled bubrega i mokraćnog mjehura s određivanjem rezidualnog urina i mikciometriju. Rezultati: Kod sve djece simptomi su spontano nestali nakon 2 tjedna do 24 mjeseca i tijekom razdoblja praćenja niti jedno dijete nije razvilo inkontinenciju ili infekciju mokraćnih putova. UZV nalaz bubrega bio je uredan kod sve djece, debljina stijenke mokraćnog mjehura iznosila je 2-3 mm, a rezidualni urin je iznosio 0-12 ml. Mikciometrija je bila uredna u sve djece s izmokrenim volumenom većim od 50% za dob. Zaključak: Sindrom učestalog dnevnog mokrenja je benigno stanje, koje spontano prestaje obično nakon nekoliko tjedana ili mjeseci i ne zahtijeva liječenje. Ovaj poremećaj važno je prepoznati u kliničkoj praksi, kako bi se izbjegle invazivne i skupe dijagnostičke metode, koje uključuju kateterizaciju i primjenu ionizirajućeg zračenja u djece.
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 45, No 2, travanj-lipanj 2001
Autori: A. Cvitković Kuzmić
Referenca rada:
DOI: