Ultrazvučni probir za razvojni poremećaj zgloba kuka u primarnoj pedijatrijskoj zdravstvenoj zaštiti Grafovom metodom

Razvojni poremećaj zgloba kuka najčešća je prirođena anomalija lokomotornog sustava. Suvremena koncepcija zdravstvene zaštite djece, pogotovu u domeni primarne zdravstvene zaštite, orijentirana je na rano otkrivanje bolesti ili poremećaja u razvoju djece i rano liječenje s krajnjim ciljem zdravo dijete - zdrav odrastao čovjek. Istraživanje je provedeno u savjetovalištu za dojenčad u Domu zdravlja Solin. Nakon sistematskog pregleda dojenčad je upućena na ultrazvučni pregled kukova. Pregledano je 454-ero dojenčadi sa 908 kukova. Primijenjena je ultrazvučna dijagnostika Grafove metode. Svi su kukovi klasificirani u jedan od 10 tipova. U ovom istraživanju nađeno je 91,4% urednih kukova. Tip II A+ nađen je u 4,3%, tip II A- u 1,5%, tip II C u 1,5%, tip III A u 0,2%, a tip III B u 0,1% ukupno pregledanih kukova. Prema tome razvojni poremećaj zgloba kuka nađen je u 8,6% dojenčadi. Dojenčad s patološkim nalazom upućena je ortopedu na liječenje. Grafova metoda se pokazala pogodnom u svakodnevnoj pedijatrijskoj praksi, jer omogućava prepoznavanje svih oblika poremećenog razvoja kuka. Držimo da bi se najveći učinak postigao ako bi se probir proveo do 4. tjedna života. Značenje utvrđivanja rane dijagnoze i početak liječenja utvrđenih nepravilnosti jest u tome da je prognoza za potpuno izlječenje to bolja što se poremećaj ranije utvrdi i počne odgovarajuće liječiti.
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 45, No 2, travanj-lipanj 2001
Autori: K. Drnasin, J. Vrdoljak, V. Fridl Vidas, M. Saraga
Referenca rada:
DOI: