Higijenski uvjeti pripreme obroka u predškolskim ustanovama u Splitu

U radu su metodom obriska istraženi higijenski uvjeti pripreme i raspodjele obroka u predškolskim ustanovama u Splitu od 1980. do 1998. godine. Pri ocjeni higijenskih uvjeta obrisci su uzimani metodom slučajnog izbora s radnih površina, pribora i opreme te ruku osoblja. Cilj je bio utvrditi higijensku razinu objekata te odrediti kretanje broja uzoraka koji nisu odgovarali normativima mikrobiološke čistoće u navedenom razdoblju. Podaci upućuju na izrazito poboljšanje higijenskih uvjeta s rasponom od 26,8% nezadovoljavajućih obrisaka u 1980. godini do 1,2% nezadovoljavajućih obrisaka u 1998. Utvrđeno stanje je rezultat kontinuirane suradnje između Sanitarne inspekcije, Županijskog zavoda za javno zdravstvo u Splitu i predškolskih ustanova. Suradnju je neophodno i nastaviti.
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 45, No 2, travanj-lipanj 2001
Autori: K. Šurin, E. Cetinić, Z. Klišmanić
Referenca rada:
DOI: