Anestezija djece za laparoskopsku kirurgiju

Rad je osvrt na anesteziološku problematiku vezanu za laparoskopsku kirurgiju dojenčadi i veće djece. Hemodinamske, respiracijske i acido-bazne promjene pri ovim zahvatima posljedica su intraabdominalne insuflacije ugljičnog dioksida, položaja bolesnika na operacijskom stolu te posebice djetetove dobi. Kod laparoskopskih apendektomija opazili smo porast frekvencije pulsa (22,5%), sistoličkog tlaka (15,7%) i dijastoličkog tlaka (24,4%) u odnosu na prijeoperacijske vrijednosti. Kod laparoskopskih kolecistektomija opazili smo porast frekvencije pulsa (35,8%), sistoličkog tlaka (22,7%) i dijastoličkog tlaka (29,7%). Kod laparoskopskih piloromiotomija nismo opazili porast pulsa ili krvnog tlaka. Kod laparoskopske kirurgije treba se pridržavati preporuka iz literature da intraabdominalni tlak ne smije prijeći l5 mmHg, a kod laparoskopskih piloromiotomija 6 mmHg. Poznavajući načela anestezije u djece, te poštujući kontraindikacije za laparoskopiju, zaključujemo da je za uspjeh ove tehnike najvažnija dobra prijeoperacijska procjena bolesnikovog općeg stanja, a za vrijeme operacije neupotreba dušičnog oksidula i neprestano monitoriranje tlaka ugljičnog dioksida na kraju izdisaja.
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 45, No 2, travanj-lipanj 2001
Autori: Lj. Radešić, J. Jakobović, I. Škarić, S. Toljan, D. Gogolja, S. Višnjić
Referenca rada:
DOI: