Kako se stvarala kninska pedijatrija nakon domovinskog rata

Prošle su četiri godine rada Opće bolnice Knin i tri godine rada Odjela za dječje bolesti u razdoblju nakon Domovinskog rata. Danas je to mali dječji odjel sa deset postelja, tri liječnika specijalista pedijatrije i šest medicinskih sestara. On skrbi za oko pet tisuća djece iz Knina, Drniša, Kistanja, Vrlike i Kijeva. Rezultat je rada svih zdravstvenih djelatnika koji su sudjelovali u njegovu stvaranju. Nakon tri godine rada možemo reći da je naš odjel najmlađi, najmanji, ali i najljepši dječji odjel na području Dalmacije
Ključne riječi:
Kategorija: Iz povijesti
Broj: Vol. 45, No 2, travanj-lipanj 2001
Autori: N. Kljajić, V. Žitko, B. Mikulić
Referenca rada:
DOI: