Bakterijski perikarditis u djeteta s astmom

Šestogodišnja djevojčica s atopijskom astmom razvila je pneumoniju srednjeg režnja i gnojni perikarditis per contiguitatem u tijeku terapije inhalacijama suhog praška natrijevog kromoglikata. Iz perikarda i trahealnog aspirata izoliran je Streptococcus viridans rezistentan na penicilin. Osim dvostruke antibiotske terapije liječenje je zahtijevalo i kiruršku drenažu. Bolesnica je otpuštena uz kortikosteroid u inhaleru uz uredan kontrolni nalaz pluća. Moguće objašnjenje primarne pneumonije prouzročene viridans streptokokima jest aspiracija kojoj je mogla pogodovati forsirana inhalacija antiastmatika u suhom prašku. Težina upale pluća i proširenje na osrčje vjerojatno su bili povezani s rezistencijom klice na penicilin.
Ključne riječi:
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 45, No 2, travanj-lipanj 2001
Autori: D. Richter, I. Malčić, R. Grizelj-Šovagović, M. Radonić, Z. Kačić-Miličić
Referenca rada:
DOI: