Bronhogena cista

Prikazan je devetogodišnji dječak kod kojega je u tijeku akutnog respiratornog infekta, na rutinski učinjenom radiogramu pluća, otkrivena ovalna tumorozna tvorba u području lijevog gornjeg sredoprsja. Kompjutorizirana tomografija toraksa nije nam razjasnila o kakvoj se tvorbi radi. Tvorba je operativno odstranjena u cijelosti, a bila je smještena u luku aorte. Patohistološki nalaz pokazao je da se radi o bronhogenoj cisti koja je u cijelosti bila ispunjena gustim želatinoznim sadržajem.
Ključne riječi:
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 45, No 2, travanj-lipanj 2001
Autori: M. Raos, S. Batinica, K. Kovač, N. Peruško - Matasić
Referenca rada:
DOI: