Prvi rezultati liječenja spastičnog pes ekvinusa injekcijama botulinum toksina tipa a

Autori iznose prve rezultate liječenja pes ekvinusa neuromuskularnom blokadom botulin toksinom tipa A kod djece s cerebralnom paralizom u nas. Vlastita iskustva u primjeni Botoxa tipa A u liječenju spastičnog ekvinusa stopala autori prikazuju na temelju liječenja 15-ero djece s hemiparezom i diparezom u dobi od 3 do 7 godina. Efekti blokade kod pacijenata praćeni su u prosjeku 14 mjeseci. Primijenjena je intramuskularna aplikacija Botox Alergena, sterilnim iglama 23-25 gauge u lateralnu i medijalnu glavu m. gastrocnemiusa u dozi od 4 do 7 U/kg na ukupnu težinu djeteta. Kod dva stopala u kojih je bio izražen varus stražnjeg dijela stopala aplicirana je intramuskularna injekcija Botoxa u dozi 2 U/kg u m. tibialis posterior. Analiza rezultata liječenja izvršena je mjerenjem opsega pokretljivosti i analizom hoda po Komanu. Pacijenti su bili klinički ispitivani u razdoblju prije aplikacije Botoxom, 24 sata nakon aplikacije, tri dana nakon aplikacije te svaka 4 tjedna prema protokolu. Kod svih pacijenata tri dana nakon aplikacije Botoxa došlo je do smanjenja spasticiteta i poboljšan je funkcionalni nalaz stopala i hod. Kod svakog pacijenta ponovljena je aplikacija intramuskularne injekcije u istim dozama u prosjeku nakon 6 mjeseci od prve aplikacije Botoxa. Pozitivan odgovor na aplikaciju Botoxa iznosio je u prosjeku 4 mjeseca. Nije bilo nuspojava niti komplikacija. Autori smatraju da intramuskularna aplikacija Botoxa poboljšava pokretljivost nožnog zgloba i omogućava stabilniji hod, sprečava nastajanje kontraktura te odgađa kirurški zahvat.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 45, No 1, siječanj - ožujak 2001
Autori: J. Vrdoljak, E. Irha, G. Miličić
Referenca rada:
DOI: