Tehnike, metode i principi ultrazvučne analize razvojazgloba kuka

Razvojni poremećaj zgloba kuka ima značajnu incidenciju u našoj populaciji, prepoznatljiv morbiditet i poremećaj je koji se može liječiti. Podijeljena su mišljenja oko odabira najprikladnijeg dijagnostičkog postupka za detekciju patološke maturacije acetabuluma i utvrđivanja položaja glave femura. Danas više ne bi trebala postojati sumnja u valjanost ultrazvuka, kao metode izbora u dijagnostici razvojnog poremećaja zgloba kuka. Kako su glavne komponente nezrelog kuka hrskavica i meka tkiva prikazive ultrazvukom, on ima nedvojbenu prednost pred konvencionalnim radiološkim tehnikama. Ultrazvučna metoda daje podatke na temelju kojih se može zasnivati probir (skrining), dijagnostika i naše liječenje. Zbog različitih ultrazvučnih tehnika pregleda pojavljuje se potreba razvoja i razlikovanja metoda ultrazvučnog skrininga, dijagnostike i praćenja liječenja. Navedene metode proizlaze iz iskustva pregleda kukova različitim tehnikama. Mislimo da treba razjasniti terminologiju oko ultrazvučnih pregleda kukova. Razlikovati principe i tehnike od ultrazvučnih metoda i točno ih definirati.
Ključne riječi:
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 45, No 1, siječanj - ožujak 2001
Autori: E. Irha, J. Vrdoljak
Referenca rada:
DOI: