Artroskopija koljena u dječjoj dobi

Ovaj rad retrospektivno analizira frekvencije i karakteristike patologije dječjeg koljena u odnosu na postavljanje indikacije za artroskopiju koljena. Prije postavljanja indikacija za artroskopiju koljena potrebno je provesti algoritam dijagnostičkih i konzervativno terapeutskih postupaka. Držeći se predloženog algoritma dobili smo bolju pouzdanost kliničke dijagnoze i izbjegli nepotrebne artroskopije, odnosno zahvate pri kojima nije nađen intraartikularni uzrok tegoba. Također su izbjegnuti artroskopski zahvati koji nisu ni potrebni s obzirom na pronađene promjene. Artroskopija prije provedenog konzervativnog tretmana opravdana je jedino u slučajevima akutnih indikacija. Između kolovoza 1996. i siječnja 2000. artroskopski zahvat uradili smo kod 60-ero djece, 38 dječaka (63,33%) i 22 djevojčice (36,66%). U preadolescentnoj dobi do 13 godina (X=11,7 1,5), artroskopirano je 29-ero djece (48,33%), 21 dječak (72,41%) i 8 djevojčica (27,58%). U adolescentnoj dobi iznad 13 godina (X=14,9 1,7) artroskopirano je 31 dijete (51,66%), 17 dječaka (54,83%) i 14 djevojčica (45,16%). U skupinama životne dobi ispod 11 godina primijetili smo potrebu upotrebe artroskopa manjeg promjera. Specifične bolesti i ozljede koljena i određeni tehnički detalji kod izvođenja artroskopije karakteristični su za artroskopiju koljena u dječjoj dobi.
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 45, No 1, siječanj - ožujak 2001
Autori: E. Irha, J. Vrdoljak
Referenca rada:
DOI: