Uloga pedijatra u provedbi ortopedske zaštite djeteta

Rješavanje prirođenog iščašenja kuka traži prije svega preventivni pristup s ranim otkrivanjem počevši od rodilišta te uključenjem pedijatra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Iznose se i podaci pilotskog istraživanja putem Zdravstvene knjižice djeteta koji pokazuju nedovoljnu senzitivnost kliničkih dijagnostičkih testova te se predlaže ultrazvuk u ranoj detekciji prirođenog iščašenja kuka uz daljnji koordinativni rad.
Ključne riječi: PEDIJATRIJA; ULOGA LIJEČNIKA; RAZVOJNI POREMEĆAJ ZGLOBA KUKA-prevencija, ultrasonografija; PROBIR NOVOROĐENČADI Ortopedska zaštita djeteta mijenjala se tijekom povijesti. Od kurativnog pristupa sve se više orijentira na preventivni pristup i s takvim usmjerenjem postiže dobre rezultate (1). Jedan od najboljih pokazatelja takve orijentacije je problem prirođenog iščašenja kuka, najčešće anomalije lokomotoričnog sustava. Upravo iz tih razloga ovaj se prikaz temelji na preventivnom pristupu prirođenom iščašenju kuka, kao svojevrsnoj paradigmi za rješavanje i ostalih ortopedskih problema u djece. Razvojni poremećaj zgloba kuka je stanje poremećenog i usporenog razvoja zgloba kuka u najranijem djetinjstvu. Ako se na vrijeme ne otkrije i ne poduzmu odgovarajuće mjere, tada imamo iščašenje kuka s posljedicama teške invalidnosti. Učestalost razvojnog poremećaja kukova različita je u raznim podnebljima (2, 3). U Sjevernoj Americi javlja se kod 1,5 na 1000 živorođene djece, a u zemljama Srednje Europe u 1,8 na 1000 živorođenih. Hrvatska pripada u područja s visokom učestalošću s otprilike 2-4,3%, a različita je prema pojedinim područjima, tako je u Međimurju 3,5%, u Zagrebu 2%, a u Splitu čak 12%! Te razlike nisu samo u vezi s etničkm osobitostima, već vjerojatno i načinom detekcije, iskustvom ispitivača, a posebno s upotrijebljenim tehnikama. Tako važan problem je i po učestalosti vrlo velik, jer treba pregledati cjelokupnu populaciju novorođene djece, i pratiti ih tijekom prve godine, što je velik izazov, ali i pitanje kadrovskih i financijskih mogućnosti.
Kategorija: Zaštita djeteta
Broj: Vol. 45, No 1, siječanj - ožujak 2001
Autori: J. Grgurić
Referenca rada:
DOI: