Šantni nefritis u 11-godišnjeg dječaka

Šantni nefritis (shunt nephritis - SN) rijetki je glomerulonefritis, posredovan imunosnim kompleksima. Nastao je kao reakcija na bakterije male virulencije iz kronično inficiranih šantova, postavljenih radi liječenja hidrocefalusa, rijetko i iz drugih proteza postavljenih u krvne žile. SN je prvi opisao Black s a suradnicima 1965. g. Učestalost ovog nefritisa još nije točno određena. Bolesnici sa SN u opasnosti su od bubrežnog oštećenja, sepse i od oštećenja nastalih kirurškim liječenjem. Liječenje SN sastoji se od antimikrobne terapije i uklanjanja shunta. U većini rano dijagnosticiranih i dobro liječenih slučajeva SN ima dobru prognozu iako neki završe loše unatoč dobru terapijskom pristupu. Naš bolesnik bio je 11-godišnji dječak koji je imao ugrađena dva shunta. Dobio je SN od ventrikulo-atrijskog shunta koji je bio zaražen sa Staphylococcus epidermidis. Kako sama antimikrobna terapija nije uspjela, liječen je uspješno antibioticima i kirurški. Držimo da je postavljanje rane dijagnoze SN vrlo važno za prognozu, jer postupni i neprimjetan tijek bolesti može zavesti liječnika, pružajući pritom priliku bolesti da se razvije. Naš bolesnik imao je neurološke komplikacije tijekom kirurškog odstranjenja shunta. Usprkos tomu, prognoza za život je bolja ako se provede potpuno liječenje. Naš je slučaj sličan onima iz literature te i on upućuje na potrebu ugradbe ventrikulo-peritonejskog shunta kad god je to moguće. Zbog relativno dobre prognoze bolesti, preporučamo biopsiju bubrega učiniti samo u slučajevima upornog nefritisa i progresivnog pogorš anja bubrežne funkcije.

Ključne riječi: GLOMERULONEFRITIS-etiologija; LIKVORSKI SHUNTOVI-komplikacije
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 44, No 4, listopad-prosinac 2000
Autori: M. Saraga, Đ. Vukić-Košuljandić
Referenca rada:
DOI: