Lajmska borelioza u djece u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Retrospektivno su analizirani slučajevi lajmske borelioze u djece u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u periodu od 1990. do 1999. godine. Prikazan je epidemiološki aspekt bolesti, podjela prema spolu, dobi te kontakt s krpeljima, zatim kliničke manifestacije lajmske borelioze, kao i serološki rezultati u ispitanika. Od 46 registriranih slučajeva lajmske borelioze u djece u sjeverozapadnoj Hrvatskoj od kliničkih oblika bolesti dominira eritema migrans s 41%, a zatim slijedi pareza ličnog živca s 25%, potom Lyme artritis s 10%, limfadenopatija s 6%, opći simptomi s 6%, korioretinitis s 6%, limfocitoma s 4% i periferni neuritis s 2%. Od epidemioloških podataka utvrđena je približno jednaka podjela prema spolu (M:@/52:48), u dobnoj raspodjeli dominira osnovnoškolska dob (7-14 godina) s 67%. Pozitivan kontakt s krpeljima imalo je 83% ispitanika. U 31 (67%) ispitanika bolest je potvrđena serološki. Na temelju vlastitog iskustva i novijih literaturnih podataka, razmatrane su i dane novije smjernice u dijagnostici, terapiji i prevenciji lajmske borelioze, što je posebno važno za endemično područje bolesti prenosivih krpeljima, kao što je čitava kontinentalna Hrvatska.

Ključne riječi: LAJMSKA BORELIOZA-epidemiologija, farmakoterapija; HRVATSKA-epidemiologija
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 44, No 4, listopad-prosinac 2000
Autori: D. Golubić, M. Hegeduš-Jungvirth, R. Golubić
Referenca rada:
DOI: