Određivanje antigena Helicobactera Pylori (HP) u stolici - novametoda u dijagnostici infekcije HP u djece

Dijagnoza infekcije Helicobacterom pylori (HP) u djece velik je problem. Serološki testovi ne mogu dijagnosticirati akutnu infekciju niti potvrditi eradikaciju nakon terapije, a ponavljanje endoskopije u djece je neprihvatljivo. Nedavno je razvijena nova metoda za određivanje antigena HP u stolici u SAD-u, ali do sada nije objavljeno mnogo studija o njezinoj primjeni u djece. Ciljevi ovog istraživanja bili su odrediti osjetljivost i specifičnost ove metode u djece uspoređujući određivanje HP u stolici s kulturom / histološ kim pregledom uzoraka želučane sluznice i urea-izdisajnim testom (engl. urea breath test, UBT). Za direktno određivanje antigena HP u uzorcima stolice upotrebljavan je enzimski imunotest (Premier HpSA, Meridian Diagnostics, Inc.). U našoj studiji infekcija H. pylori utvrđena je u 17-ero od 33-je djece sa simptomima bolesti gornjega dijela gastrointestinalnog sustava nakon endoskopije i određivanja HP u uzorcima želučane sluznice. Urea-izdisajni test učinjen je u 30-ero djece. Određivanje HP u stolici uspoređ eno je s kulturom / histološkim pregledom i UBT-om. Koristeći se kulturom / histološkim pregledom kao referentnom metodom, utvrdili smo osjetljivost 76.4% (13/17) , a specifičnost 100% (16/16). U usporedbi s urea-izdisajnim testom osjetljivost je iznosila 77.2% (17/22), a specifičnost 100% (3/3). Prema našim rezultatima, nova dijagnostička metoda za određivanje antigena HP u stolici pokazala se jednostavnom, neinvazivnom metodom visoke specifičnosti. Međutim, osjetljivost metode je niska i stoga bi negativne rezultate bilo potrebno potvrditi urea-izdisajnim testom. Kako do sada nije bilo mnogo studija o evaluaciji ove dijagnostičke metode u djece, za konačne zaključke potrebna su daljnja istraživanja s većim brojem bolesnika.

Ključne riječi: HELICOBACTER PYLORI-izolacija; BAKTERIJSKI ANTIGENI-analiza; FECES-mikrobiologija; HELICOBACTER INFEKCIJE-dijagnostika
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 44, No 4, listopad-prosinac 2000
Autori: O. JadrešIin, S. Kolaček, M. Percl, A. Tambić, I. Dasović, J. Grgurić
Referenca rada:
DOI: