Nozokomijalne infekcije respiratornim sincicijskim virusom u zagrebačkim bolnicama

Nozokomijalne infekcije uzrokovane respiratornim sincicijskim virusom (RSV) vrlo su česte na dječjim odjelima. Od 1985. do 1994. godine u nekoliko odvojenih studija istražili smo intrahospitalne infekcije ovim virusom na dječjim odjelima zagrebačkih bolnica.
RSV-infekcija bila je dokazana detekcijom virusa u nazofaringalnom sekretu bolesnika s pomoću specifičnih protutijela u imunofluorescentnom testu te potvrđena izolacijom virusa standardnim uzgojem na staničnoj kulturi. Tako smo 1985. našli virusne intrahospitalne infekcije u 42/173 (24,3%) hospitaliziranih bolesnika dobi do 3 godine, koji su imali akutnu respiratornu bolest. Nozokomijalne RSV-infekcije činile su 17/84 (20.2%) tih dokazanih virusnih infekcija. U sezoni 1986/87. nozokomijalne RSV-infekcije bile su nađene kod 20 od 44 (45,5%) novorođenčadi. RSV-pozitivna novorođenčad je u 9/20 (45%) slučajeva imala simptome infekcije gornjega dijela dišnog sustava, u 2/20 (10%) bronhiolitisa, 4/20 (20%) pneumonija i 4/20 (20%) bronhitisa. Od 1988. do 1994. godine ispitali smo nozokomijalne infekcije donjega dijela dišnog sustava uzrokovane ovim virusom i našli da je 42 od 201 (21%) bolesnika imalo intrahospitalnu infekciju. Bronhitis je bio najčešća dijagnoza, tj. u 20/42 (47,6%) slučajeva. Najveći broj nozokomijalnih infekcija (19/42, tj. 45,2%) nađen je u dojenčadi mlađe od 6 mjeseci.
U pregledu su dane preporuke za prevenciju RSV nozokomijalnih infekcija.
Ključne riječi: INFEKCIJE RESPIRATORNIM SINCICIJSKIM VIRUSOM-epidemiologija, prevencija; RESPIRATORNI SINCICIJSKI VIRUSI-izolacija;
BOLNIčKE INFEKCIJE-epidemiologija, etiologija; BOLNICE-statistički podatci; HRVATSKA-epidemiologija
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 44, No 4, listopad-prosinac 2000
Autori: G. Mlinarić-Galinović
Referenca rada:
DOI: