Opstrukcijski bronhitis u dojenčadi i male djece

U tijeku akutnih infekcija dišnog sustava, dojenčad i mala djeca često imaju epizode bronhoopstrukcije koje su u nekih početak bronhalne astme. Aktivirani eozinofili imaju ključnu ulogu u astmatskoj upali u djetinjstvu. Cilj ovog ispitivanja bio je utvrditi je li u dojenčadi i male djece već tijekom prve epizode opstrukcijskog bronhitisa (OB) prisutna eozinofilna aktivacija, da li eozinofilni kationski protein (ECP) kao pokazatelj aktivacije eozinofila, kao i ukupni IgE mogu biti prediktori za kasniji razvoj astme te analizirati koji su najčešći patogeni mikroorganizmi povezani s OB u naših bolesnika. U prospektivnoj studiji mjerena je eozinofilija u perifernoj krvi, ECP te ukupni IgE u serumu u 44-ero dojenčadi i male djece hospitalizirane u prvoj epizodi OB. Rezultati su pokazali da je 15 (34%) bolesnika imalo ukupne eozinofile iznad gornje granice normale, 34 (77%) bolesnika imalo je povišen ukupni IgE, a 12 (27%) bolesnika imalo je ECP iznad 20 mg/L. Akutna infekcija dišnih putova je u 22 (50%) bolesnika bila uzrokovana virusom, u 12 (27%) bolesnika iz gornjih dišnih putova izolirane su bakterije, 4 (9%) bolesnika imalo je miješanu bakterijsku i virusnu infekciju, dok u 6 (14%) bolesnika nismo izolirali patogenog uzročnika. Tijekom perioda praćenja od godinu dana, 9 (20%) bolesnika imalo je recidive bronhoopstrukcije i u te je djece serumski ECP bio značajno viši u odnosu na one koji nisu imali recidiva (p < 0.001). Eozinofilna aktivacija mjerena kao serumski ECP prisutna je već kod prve epizode opstrukcijskog bronhitisa i značajno je viša u onih malih bolesnika koji su skloni recidivima "wheezinga" i bronhoopstrukcije u tijeku akutnih infekcija gornjih dišnih putova i koji su predodređeni za kasniji razvoj astme.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 44, No 3, srpanj - rujan 2000
Autori: I. Ivković-Jureković , R. Lokar-Kolbas, I. Linarić
Referenca rada:
DOI: