Uloga nepovoljnog činitelja okoline u etiologiji regularnog oblika Downovog sindroma

U radu se istražuje značenje nepovoljnih okolišnih činitelja kao rizika za začeće djece s regularnim oblikom Downovog sindroma (DS) u majki koje su u doba začeća bile mlađe od 35 godina. Uspoređeno je 100 majki čija su djeca imala citogenetički dokazanu trisomiju 21 sa 100 majki podjednake dobi čija su djeca bila citogenetički normalna (kontrolna skupina). Prosječna dob u tim dvjema skupinama bila je 25,3 godina (raspon od 17 do 34) odnosno 24,9 godina (raspon od 18 do 33). Podaci su prikupljeni strukturiranim upitnikom u izravnom razgovoru s ispitanicama. Ispitani su ovi činitelji: genitalni poremećaji (cervikalni karcinom in situ, genitalni herpes, nespecifične upale spolnih organa); sistemske bolesti (akutna febrilna stanja, virusne infekcije, toksoplazmoza, infekcije mikoplazmama, bolesti štitnjače, dijabetes); uporaba lijekova; pušenje i uživanje alkohola ili droga; izlaganje zračenju i kemikalijama; utjecaj profesije, stresa, oblika kontracepcije i spolnih odnosa (učestalost koitusa). Također se obratila pozornost dobi oca i mogućem utjecaju štetnih činitelja na nj (profesiji, zdravstvenom stanju, navici pušenja, izloženosti zračenju, lijekovima i kemikalijama). Unatoč nekim razlikama koje su uočene između majki djece s DS i kontrolne skupine žena (veća učestalost especifičnih genitalnih upala, veća izloženost lijekovima u doba začeća, izraženija navika pušenja, veća potencijalna izloženost kemikalijama na radnom mjestu) razlike među skupinama ispitanica nisu dosegle statističku vjerodostojnost u c2-testu. Zaključeno je da izlaganje mladih žena (do 35 godina) poznatim štetnim okolišnim činiteljima ne predstavlja rizik za rađanje djeteta s DS. Stoga je poželjno provoditi prikladan i financijski prihvatljiv sustav prenatalne provjere (screening).
Ključne riječi: DOWNOV SINDROM – etiologija
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 41, No 3,4 srpanj - prosinac 1997
Autori: K. Kondža, D. Begović, M. Boranić
Referenca rada:
DOI: