XI. SIMPOZIJ PREVENTIVNE PEDIJATRIJE “Nova kvaliteta u praćenju rasta i razvoja djece”

Skrad je već jedanaest godina mjesto okupljanja pedijatara iz cijele Hrvatske. Ovogodišnji jedanaesti susret bio je posveć en novim antropometrijskim standardima u praćenju rasta i razvoja djece predškolske dobi, koje je usvojila Svjetska zdravstvena organizacija. Tijekom jednodnevnog susreta, pedijatrima su svoje radove prezentirali, prof. dr. sc. J o s i p G r g u r i ć, „Nove antropometrijske krivulje Svjetske zdravstvene organizacije“ i „Primjena zdravstvene knjižice-dileme i poteškoće“, prim. mr. sc. M a r i j a H e g e d u š J u n g v i r t h, „Usporedba rasta djece Međimurja sa standardnim vrijednostima SZO“, mr. sc. M a j a B a t i n i c a i dr. med. N a t a š a N e n a d i ć, „Rast dojenog djeteta“, mr. sc. A n i t a P a v i č i ć B o š n j a k, „Prednost dojenja-ujedinjena na dokazima“, mr. sc. Ma r i j a Č a t i p o v i ć, „Savjetovalište za djecu-prijatelj dojenja“ i „Aktivni pristup pedijatra u zaštiti i promicanju dojenja“, prim. dr. sc. I r e - n a B r a l i ć, „Debljina u djetinjstvu i kasnije posljedice na zdravlje“, dr. med. S a n j a P r e d a v e c i prof. dr. sc. J o - s i p G r g u r i ć, „Prijedlog akcijskog plana za prevenciju i smanjenje prekomjerne težine Ministrastva zdravstva i socijalne skrbi“, prof. dr. sc. V l a t k a M e j a š k i B o š n j a k, „Dosadašnji rezultati u ranom otkrivanju i pomoći djeci s neurorizikom“, dr. med. A n d r e a Ko s t i n č e r P o j i ć, „Praćenje djece s poteškoćama u razvoju na razini primarne zdravstvene zaštite“, mr. sc. S u - z a n a J e l č i ć J a k š i ć , „Rano otkrivanje govorno-jezičnih poremećaja u djece“, dr. med. N e d a S t r i b e r, „Otkrivanje slabovidnosti“, prof. dr. sc. G o r a n R o i ć, „Racionalna primjena dijagnostike zračenjem“ i dr. med. A n i - c a P e r s o g l i a P e t r a c, „Primjena ZDK u svakodnevnoj praksi“. Uz nove antropometrijske standarde u praćenju rasta i razvoja djece ostale teme skupa su bile vezane uz dojenje, prevenciju debljine, rano otkrivanje neurorazvojnih poremećaja i poboljšanje evaluacije preventivnih aktivnosti. Sve su prezentacije ovogodišnjeg simpozija bile namijenjene iskoraku pedijatara u pra- ćenju rasta i razvoja djece te problema porasta debljine djece u zadnja dva-tri desetljeća. Majka i dojenje djeteta je od velike važnosti koja utječe na skladan razvoj djeteta u prvoj godini, dok debljina utječe na dužinu života zajedno s nekim udruženim čimbenikom. Debljina od rane dobi posebno utječe na kvalitetu života i zdravlje djeteta koje s godinama postaje sve lošije. Preskok obroka, npr. doručka, i nezdrava prehrana utječe na porast debljine. Stoga je Ministarstvo zdravstva izradilo akcijski plan za prevenciju i smanjenje prekomjerne mase kako bi se ovaj društveni poremećaj prehrane umanjio i doveo do zdravog razvoja svakog djeteta i adolescenta. Obitelj je temeljni kreator prehrambenih navika i stila života djeteta kao i motivacija djeteta da ustraje u zdravoj prehrani. Skup je nakon kratkog programa učenika skradske škole i djece dječjeg vrtića otvorio voditelj 11. Simpozija prof. dr. sc. J o s i p G r g u r i ć, a pedijatre su pozdravile M i r a Đ o r đ e v i ć, zamjenica načelnika Općine Skrad, koja je između ostalog pozvala prisutne pedijatre na pru- žanje javne potpore kako bi Gorani u što kraćem roku dobili pedijatra i pedijatrijsku ambulantu u Domu zdravlja u Delnicama, zatim izaslanica Ministarstva zdravstva dr. I va n k a Ta s k o v te predstojnica ureda UNICEF-a za Hrvatsku Lora Vidović.
Keywords:
Category: Society news
Volume: Vol. 57, No 3, july - september 2013
Authors: Vjekoslav Pintar
Reference work: Paediatr Croat. 2013;57:275-8
DOI: