Society news

MEDITERRANEAN LEAGUE AGAINST THROMBOEMBOLIC DISEASES

Poštovani kolege, Ovim putem Vas želim obavijestiti da je na sastanku Glavnog odbora Mediteranske lige za prevenciju tromboembolijskih bolesti (Mediterranean League Against Thromboembolic Diseases, MLTD) održanog potkraj lipnja 2008. godine u Ateni, tijekom 20. Internacionalnog kongresa o trombozi, Republika Hrvatska prvi put pozvana da se kao mediteranska zemlja aktivno uključi u rad Lige. Na zasjedanju Odbora izabran je savjetnik Lige za Hrvatsku, a kolege su pozvani da se u što većem broju aktivno uključe u njezin rad. U nastavku vam ukratko predstavljam osnovne podatke o MLTD-u, njegovom značenju, radu te opsegu djelovanja. Mediteranska liga za prevenciju tromboembolijskih bolesti je multidisciplinarna, neprofitna znanstvena organizacija osnovana 1967. godine u Bilbao u Španjolskoj radi istraživanja etiopatogeneze tromboembolijskih bolesti, njihove prevencije, dijagnoze i liječenja, kao i okupljanja istraživača i kliničara iz ovog područ ja, a iz svih mediteranskih zemalja (u geografskom, povijesnom i kulturološ- kom smislu). Kako bi se postigli navedeni ciljevi, članovi Lige, specijalisti iz kardiologije, neurologije, ginekologije, nefrologije, vaskularne biologije, hemostaze i drugih područja pojedinačno i/ili skupno promoviraju klinička istraživanja te izmjenjuju rezultate i iskustva, kako bi razjasnili patogenezu tromboembolijskih bolesti i postigli što bolju skrb za oboljele. Radi ostvarenja svojih ciljeva, svake druge godine Liga organizira međunarodni kongres o trombozi (International Thrombosis Congress – ITC) u jednoj od zemalja članica, a u godini između dva kongresa simpozije i/ili edukacijske tečajeve. Do danas je održano dvadeset kongresa i četiri tečaja. Liga usko surađuje sa svjetskim udrugama koje rade na sličnim znanstvenim i kliničkim poljima, kao što su npr. Internacionalno društvo za trombozu i hemostazu (International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH), Europska udruga za istraživanje tromboze (European Thrombosis Research Organisation, ETRO), Latinoameričko društvo za hemostazu i trombozu (Grupo Cooperativo Latino Americano de Hemostasia Trombosis, CLAHT), Dunavska liga za prevenciju tromboze i hemoragije (Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders) kao i Nacionalna društva za trombozu i hemostazu država članica Lige. Suradnja s ISTH-om je osobito snažna. ISTH sudjeluje u organizaciji MLTD tečajeva, a godišnji sastanci Glavnog odbora lige održavaju se tijekom ISTH kongresa. Od 1997. godine službeni časopis Lige je Pathophysiology of Haemostasis and Thrombosis. Časopis je indeksiran u bibliografskim bazama podataka Current Contents, MEDLINE, EMBASE, Biological Abstracts i ima faktor utjecaja („impact factor“, IF=1,129 za 2007. god.). Ulaskom u Privatnu zonu web stranice Lige redovnim je članovima omogućen pristup većini članaka iz novijh brojeva, a osigurana im je i vrlo povoljna pretplata na ovaj časopis. O samom časopisu više se informacija može dobiti na web stranici www.karger. com/pht. Godine 2006. osnovana je i Zaklada MLTD, koja će nastojati prikupiti nužna financijska sredstva putem akcija i/ili donacija privatnih i javnih institucija zainteresiranih za razvoj mediteranske regije. Predviđeno je da će se prikupljena sredstva utrošiti na uključenje u rad Lige mediteranskih zemalja koje još nisu njezine članice, zatim na osnivanje nagrada za najbolja istraživanja na ovom polju, na organizaciju tečaja iz tromboze u novim zemljama članicama, za razvoj radnih skupina koje bi činile osovinu Lige, te objavljivanja priručnika o novim, validiranim metodama u vaskularnoj biologiji, hemostazi i trombozi. Aktivnosti zaklade će biti usmjerene na članove Lige, znanstvenu zajednicu mediteranskih zemalja kao i na pacijente koji su oboljeli, ili su pod rizikom oboljenja od arterijske ili venske tromboze, kroz njihova udruženja na područ ju mediteranske zajednice. Jedan od osnovnih ciljeva Lige u buduć nosti je stvaranje mreže radnih skupina koje bi činile osovinu MLTD-a, kao i postavljanje internacionalnih projekata uz suradnju članova Lige s međunarodnim stručnjacima, tadi istraživanja epidemiologije, dijagnoze i liječenja tromboze. Kako bi se to moglo ostvariti, nužno je da se u rad Lige uključi što veći broj stručnjaka iz svih zemalja članica. Radi izmjene informacija, članove Lige se potiče na sudjelovanje u radu internacionalnih kongresa u organizacji Lige, pri čemu njezini redovni članovi uživaju određene pogodnosti, te na objavljivanje rezultata svojih istraživanja u službenom časopisu lige Pathophysiology of Haemostasis and Thrombosis. U skorijoj je budućnosti predviđeno da se članovima omogući slanje članaka na materinjem jeziku kao i na procjenu stručnjaka prije nego što ih se prevede na engleski jezik i pošalje uredništvu. Razmjena novih spoznaja iz područja tromboze između struč- njaka i članova MLTD-a može se obavlja ti na njegovoj web stranici: www.medleague-thrombosis.org.
Ovim putem Vas pozivamo da se aktivno uključite u rad MLTD-a, da zajedno sa svojim kolegama objavite svoje rezultate, kako u službenom časopisu Lige tako i na kongresima, te izmijenite svoje spoznaje sa stručnjacima iz ostalih zemalja, da bismo svi zajedno pridonijeli prevenciji arterijske i venske tromboze, koje su još i danas jedan od najčešćih uzroka pobola i smrtnosti u razvijenom svijetu. Kako bi se registrirali i postali član Lige, potrebno je ispuniti obrazac koji se može skinuti sa službenih stranica www.medleaguethrombosis. org. Sve dodatne informacije o radu Lige kao i obrazac za učlanjenje možete zatražiti i od savjetnika Lige za Hrvatsku. Slijedeći, 21. internacionalni kongres o trombozi u organizaciji međunarodno priznatog hematologa prof. P.M. Mannuccija, održat će se u Milanu u Italiji u razdoblju od 6. – 9. listopada 2010. godine. Detaljne informacije o kongresu mogu se pronaći na web-stranici kongresa www. thrombosis2010.org putem koje se možete i registrirati.
Savjetnik MLTD-a za Hrvatsku:
Mr. sc. Ana Bronić, spec. med. biokemije Klinika za traumatologiju Zagreb, Draš- kovićeva 19, 10 000 Zagreb, CROATIA
tel.: +38514697186,
fax: +38514610365
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ili Dr. sc. Jasna Leniček Krleža, spec. med. biokemije, Klinika za dječje bolesti Zagreb,
Klaićeva 16, 10 000 Zagreb, Croatia
tel. +385 1 46 00 244
Keywords:
Category: Society news
Volume: Vol. 52, No 4, october - december 2008
Authors: Klinika za dječje bolesti
Reference work:
DOI: