SOCIETY NEWS

XXI. SIMPOZIJ HRVATSKOG DRUŠTVA ZA PEDIJATRIJSKU PULMOLOGIJU S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Iskrcavši se na pustu i golu obalu otoka Raba, teško mi je bilo vjerovati da se iza škrtog kamenjara krije tako lijepo, pošumljeno mjesto bogate povijesti, koje je sa svoja četiri zvonika i prekrasnom starom jezgrom zaista biser naše obale. U Rabu, gradu podignutom potkraj 1.stoljeć a prije Krista, 29. do 31. svibnja odr- žan je XXI. simpozij Hrvatskog društva za pedijatrijsku pulmologiju s međunarodnim sudjelovanjem. Glavna tema ovogodiš njeg simpozija bila je endoskopija dišnih putova u djece. Stručni dio sastanka započeli su doajeni hrvatske bronhologije: prof. A h e l (Tri desetljeća pedijatrijske bronhoskopije u Rijeci), dr. Č e p i n B o g o v i ć (Fleksibilna bronhoskopija u djece – iskustva), prim. dr. R a o s (Bronhoskopija u djece), podsjetivši nas da stručnošću i iskustvom nimalo ne zaostajemo za drugim zapadnoeuropskim centrima. Zaista je bilo zanimljivo čuti i vidjeti paletu bronhoskopskih nalaza. Istog dana održana su i sponzorirana predavanja Abbot laboratoriesa o mogućnosti profilakse bronhiolitisa (prim. dr. E. Ve r o n a) i o imunoprofilaksi RSV infekcija dišnog sustava na Klinici za dječje bolesti KBC Rijeka (prof. V. R o ž m a n i ć). Sljedeći dan počeo je nizom predavanja vezanih za bronhoskopiju kao dijagnostič ku i terapijsku metodu. Tridesetogodiš nja iskustva o stranim tijelima diš- nog sustava iznijela je dr. Č a č e iz Klinike za dječje bolesti KBC Rijeka, a o iskustvima fiberbronhoskopije u djece, najčešćim indikacijana i komplikacijama govorio je doc.dr. N. P a v l o v iz Klinike za pedijatriju KBC Split. Dr. ] a l e t a upoznao nas je s mogućnostima primjene i tehnikom izvođenja bronhoalveolarne lavaže, a svoje bogato isklustvo o indikacijama za endoskopiju i najčešćim bronhoskopskim nalazima kod respiracijske tuberkuloze s nama je podijelila dr. Z o - r i č i ć L e t o j a. Sve što smo o anomalijama grkljana i dušnika pročitali u stručnoj literaturi, a i više od toga, pokazao nam je na nizu primjera iz dugogodiš nje prakse prim. R a o s. Prof. B a - n a c iznio je vrlo zanimljiv prikaz bolesnika s primarnom bronhomalacijom koja je uspješno liječena bronhopeksijom. Slijedile su slobodne teme o ulozi interferona gama u dijagnostici latentne tuberkuloze (dr. K r i s t i ć K i r i n), njegovoj komplementarnosti PPD testu, specifič nosti, senzitivnosti i ulozi u smanjenju široke dijagonostičke obrade. Vrlo je zanimljivo bilo istraživanje latentne TBC infekcije u zdravstvenih djelatnika Dječje bolnice Srebrnjak, koje je iznijela dr. Z r i n s k i - To p i ć i potakla nas na razmiš ljanje. Slijedila su sponzorirana predavanja tvrtki Providens (doc. dr. D. T j e - š i ć D r i n k o v i ć: Cistična fibroza – terapijske mogućnosti plućne bolesti, prim. dr. D. R i c h t e r: Jesu li svi inhalacijski kortikosteroidi isti? ). O temi cistične fibroze lijepo se nadovezala dr. G o l d - m a j e r - V l a h o v i ć sa zanimljivim predavanjem Cistična fibroza u praksi. Simpozij je završio nizom raznovrsnih predavanja: o učestalosti atopijskih bolesti u školske djece na području Međimurske županije (H. Mu n i v r a n a, D. P l a v e c, Š. M u n iv r a n a, N. K r m a r, M. Š k v o r c, M. Tu r k a l j), procjeni kontrole astme putem vršnog ekspiracijskog protoka, krivulje protok-volumen i bronhalne hiperreaktivnosti (N. P a - v l o v), usporedbi ACT upitnika i klinič- kih parametara kontrole bolesti (I. Mi - h a t o v Š t e f a n o v i ć, E. Ve r o n a, B. Č i č a k, R. V r s a l o v i ć), upalnim biomarkerima u liječenju astme kod djece (M. N a v r a t i l, D. P l a v e c, B. N o - g a l o, D. E r c e g, G. G u n e k, Ž. J e l - č i ć, S. D o d i g, M. Tu r k a l j), nealergijskoj astmi u djece (I. I v k o v i ć - J u - r e k o v i ć, J. Č e p i n - B o g o v i ć). Važnost individualne edukacije djece s astmom naglasila je dr. B. Č i č a k a iskustva s astma kampom s nama je podijelila dr. I. Ma l o č a. O promjeni epidemiologije epiglotitisa i bakterijskog traheitisa govorila je dr. K. L a h - To - m u l i ć, a o sve većoj rezistenciji BHS-a i S. pneumoniae na makrolide dr. M. R a - d o n i ć. Stručni dio simprozija završio je predavanjem o prijenosu tuberkulozne infekcije na djecu unutar obitelji i rizicima za razvoj bolesti nakon infekcije ovisno o djetetovoj dobi ( prof. dr. sc. N. A b e r l e, B. K l j a i ć B u k v i ć, M. B l e k i ć). Zahvaljujemo domaćinima, posebno dr. Š i m i P a p a r i ć u na trudu i gostoljubivosti. Nakon ugodne šetnje gradom Rabom ne čudi što je inspiraciju za svoja djela ovdje pronašao i veliki hrvatski pjesnik D r a g u t i n Ta d i j a n o - v i ć. Nadam se da će novo znanje kojim smo nakon ovog simpozija obogaćeni i nama biti inspiracija u daljnjem radu.

Iva Mihatov Štefanović
Keywords:
Category: Society news
Volume: Vol. 52, No 3, july - september 2008
Authors: Iva Mihatov Štefanović
Reference work:
DOI: