Dozvola za upotrebu objavljenih materijala

Zahtjeve za reprodukciju i upotrebu materijala tiskanog u časopisu PAEDIATRIA CROATICA treba uputiti uredništvu.