XIII. simpozij i izborna skupština hrvatskog društva za pedijatrijsku pulmologiju

HLZ - Hrvatsko društvo za pedijatrijsku pulmologiju (HDPP) održalo je svoj XIII. Simpozij u Zadru, 18. i 19. lipnja 1999. U sklopu Simpozija održana je i Izborna skupština HDPP. Uz HDPP kao stalnog stručnog organizatora simpozija, ovaj put je mjesni suorgaruzator bio Odjel za dječje bolesti Opće bolnice Zadar na čelu s dr. Joškom Mišulićem. Simpozij je održan u hotelskom naselju "Borik" Zadar, u dvorani hotela "Donat". Nakon otvaranja Simpozija, pozdravnih riječi i prigodnog umjetničkog programa, dosadašnji predsjednik HDPP, prof. dr. sc. Vladimir Ahel iz Rijeke, otvorio je Izbornu skupštinu HDPP i podnio izvještaj o radu u proteklom međuizbornom razdoblju. Nazočni članovi HDPP tajnim su glasovanjem za novog predsjednika HDPP ponovno izabrali prof. dr. sc. Vladimira Ahela. Za prvog dopredsjednika izabran je dr. Darko Richter iz Zagreba. Izabrani su i novi članovi Upravnog odbora koji su između sebe za drugog dopredsjednika izabrali doc. dr. sc. Vojka Rožmanića iz Rijeke. Za tajnike su izabrani dr. Jasna Čepin-Bogović iz Zagreba i dr. Srđan Banac iz Rijeke. Za rizničara je izabrana dr. Ana Matika-[etić iz Pule.
Ključne riječi:
Kategorija: Društvene vijesti
Broj: Vol. 42, No 2, travanj - lipanj 1998
Autori:
Referenca rada:
DOI: