Društvene vijesti

Novi izazovi u pedijatriji,tečaj 1. kategorije trajne izobrazbes međunarodnim sudjelovanjem

Novi izazovi u pedijatriji, tečaj 1. kategorije trajne izobrazbe s međunarodnim sudjelovanjem održan je šesti put u Vodicama, od 6. do 8. ožujka 2020. godine u organizaciji Hrvatskog pedijatrijskog društva Hrvatskog liječničkog zbora u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Splitu i Rijeci, Školom narodnog zdravlja “Andrija Štampar“, Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskim farmakološkim društvom.

Glavna tema ovog tečaja bila je kvartarna prevencija što obuhvaća akciju identificiranja bolesnika u riziku od nepotrebnih medicinskih intervencija. Temu je u okviru plenarnog predavanja vrlo stručno, praktično i suvremeno prezentirala voditeljica tečaja doc. dr. sc. Irena Bralić, dr. med. Suvremene izazove u okviru socijalne pedijatrije i aktualnog društvenog okruženja prikazala je prof. dr. sc. Aida Mujkić- Klarić, dr. med., predsjednica Hrvatskog pedijatrijskog društva, a o značenju adherencije ljekarnika predavanje je održala Martina Šepetavc, mag. pharm. iz Hrvatskog farmakološkog društva.

Istaknuto je da razumijevanje potreba i dobrobiti korisnika zdravstvene zaštite i populacije, praksa utemeljena na dokazima, dobra komunikacija i trajna neovisna edukacija potenciraju i praktičnu važnost kvartarne prevencije i pridonose boljoj kakvoći života bolesnika i liječnika te racionaliziraju cijeli zdravstveni sustav. Stoga je i većina obrađenih tema uključivala racionalnu dijagnostiku i liječenje u pedijatriji. Najnovija dostignuća („state of the art lecture“) iz područja precizne personalizirane medicine u dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji pedijatrijske populacije predstavio je prof. dr. sc. Dragan Primorac, dr. med. Pedijatrijski repetitoriji uključivali su teme pedijatrijske gastroenterologije, nefrologije i dermatologije.

Prezentirane su najnovije spoznaje u primjeni probiotika, hipertenzije u djece, najčešćim dječjim kožnim bolestima kao i racionalna kardiološka dijagnostika. Uspješno je održana i NIP telekonferencija s izravnim uključenjima stranih predavača iz Pariza i Ljubljane. Prof. Daphne Holt je putem video-poveznice sudionicima prikazala globalno aktualnu temu značenja cjeloživotnog cijepljenja i razvoja novih cjepiva, osobito za populacije adolescenata, trudnica i osoba starijih od 65 godina, dok je prof. dr. sc. Štefan Grosek iznio iskustva Slovenije u pružanju optimalne potpore terminalno bolesnom djetetu i obitelji. Interaktivne radionice obuhvatile su nezaobilaznu pedijatrijsku temu o vrućici - uz kliničke i praktične savjete o pristupu djetetu s vrućicom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i u bolničkoj sredini. Obnovljena su znanja iz primarne reanimacije u djece kao i o stanju šoka u djeteta. Predavanja stručnjaka o aktualnim novostima („up to date master class“) uključivala su neuropedijatrijske i alergološko-pulmološke teme. Sudionici su imali prigodu usvojiti znanja o najnovijim spoznajama iz epileptologije, poremećajima mišićnog tonusa i etičkih dvojbi u liječenju progresivnih neuroloških bolesti. Prikazana je racionalna dijagnostika i liječenje bronhoopstrukcija, individualni pristup atopijskim bolestima kao i komplikacije respiratornih infekcija. Putem interaktivnih radionica omogućeno je obnavljanje znanja i usvajanje novih vještina u interpretaciji nalaza alergološke obrade. Ciljana panel predavanja bila su usmjerena prema svim vidovima neishranjenosti djece. Valja posebno istaći seminar specijalizanata pedijatrije koji su, uz svoje mentore, prikazali zanimljive teme iz kliničke prakse. Mlada kolegica Matea Crnković Ćuk dobila je nagradu za svoje predavanje naslovljeno „Akutne metaboličke komplikacije u djece i adolescenata s anoreksijom nervozom“, mentorice doc. dr. sc. Orjene Žaje.

Dodana i trajna vrijednost je i priručnik Kvartarna prevencija: racionalna dijagnostika i liječenje 2, u kojem su na 245 stranica ujednačeno, jasno, logično, zanimljivo i razumljivo iznesene sve predstavljene teme tečaja. Kako su istakli recenzenti, prof. dr. sc. Ljerka Cvitanović-Šojat i prof. dr. sc. Neven Pavlov, ovo izdanje premašuje obilježja priručnika, već se može smjestiti u kategoriju nastavnog, edukativnog rukopisa i postaje nezaobilazno štivo svima koji žele steći nova i obnoviti dosadašnje suvremene spoznaje iz područja pedijatrije i suradnih struka.

Voditeljica tečaja, doc. dr. sc. Irena Bralić, dr. med., organizirala je raznovrstan stručno znanstveni program koji je uključivao razmjenu iskustava, kolegijalnu potporu i druženje, što je prepoznato kao ključni pokretač zajedničkog napretka. Tečaju je prisustvovalo više od 380-ero sudionika iz zemlje i inozemstva. Pozvani predavači, njih 28-ero, iz svih nacionalnih sveučilišnih i ostalih ustanova nesebično i kolegijalno su prenosili svoja znanja i klinička iskustva, tijekom formalnih predavanja i tijekom neformalnih druženja. Sponzorirana predavanja svojim su suvremenim odabirom tema privlačila pozornost sudionika. Društveni dio programa obogatili su Splitski liječnici pjevači i autorica zbirki pjesama „Prva violina“ i „Kraljica snova“, pedijatrica Mirjana Kolarek Karakaš, dr. med. Mjesto događanja Vodice i hotel „Olympia“ mudro su odabrani s obzirom na izvrsne tehničke i prostorne uvjete za održavanje Tečaja.

Novi izazovi u pedijatriji – NIP – trajna je poslijediplomska, multidisciplinarna i interaktivna edukacija pedijatara i suradnih struka koji skrbe o zdravlju i bolesti djece. Predavanja, interaktivne radionice, paneli i seminari usmjereni su na obnovu i usvajanju znanja i pedijatrijskih vještina, razmjenu iskustava i osnaživanju partnerstva, promicanju zdravlja i prevenciju bolesti. Posebna se pozornost posvećuje racionalizaciji dijagnostičko terapijskih intervencija, translaciji suvremenih znanstvenih dostignuća u kliničku praksu te tranziciju zdravstvene skrbi djece.
Novi izazovi u pedijatriji, tečaj 1. kategorije trajne izobrazbe, postao je nezaobilazni skup svih pedijatara i suradnih struka. Velika pohvala i zahvala doc. dr. sc. Ireni Bralić, dr. med., i njenom timu što su nam omogućili bogatstvo „novih izazova“, tema i pitanja širokog raspona interdisciplinarnih područja pedijatrije, pa s nestrpljenjem očekujemo sedmo izdanje tečaja „Novih izazova u pedijatriji“. Stoga svima snažno preporučujem da redovito prate službene mrežne stranice Tečaja: www.pedijatrija.hr

Prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med.
Ključne riječi:
Kategorija: Društvene vijesti
Broj: Vol. 64, No 1, siječanj - ožujak 2020
Autori: Prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2020;64:45-6
DOI: