XVIII. Seminar hrvatske proljetne pedijatrijske škole za liječnike i medicinske sestre, Split, 23.-27. travnja 2001.

Od 23.-27. travnja 2001. godine održana je u Splitu tradicionalna XVIII. hrvatska proljetna pedijatrijska škola. Uz uvodni dio na programu su bile tri teme: pulmologija, racionalna farmakoterapija u pedijatriji i dermatologija. U uvodnom dijelu, nakon pozdravnoga govora gradonačelnika Splita i ostalih uglednika te prigodnoga koncerta splitske djece, mr. Maja Petrinec govorila je o Hrvatima i Karolinzima, dok je prof. Željka Reiner Banovac prikazala osobitosti bolesti pluća u dječjoj dobi. Skupina stranih autora, na čelu s A. Chiarettijem iz Rima, iznijela svoja iskustva s liječenjem djece s teškom ozljedom glave. Potom je najprije obrađena pulmologija, kojoj je moderator bio prof. V. Ahel. Suvremena pitanja plućnih bolesti u djece ovdje su vrlo opširno i cjelovito obrađena. Neven Pavlov govorio je o testovima plućne funkcije u djece, a Vladimir Ahel et al. iznjeli su ulogu bronhološke obrade u dječjoj dobi, dok su Giordano Šaina et al. referirali o vrijednostima radioloških metoda u dijagnostici dječjih plućnih oboljenja. Mitja Velepič govorio je o patologiji gornjih dišnih putova i o upalama srednjeg uha, a Srđan Banac et al. o dijagnostici i liječenju krup sindroma u djece. Vojko Rožmanić et al. govorili su o pneumonijama dječje dobi, dok je Miljen Gazdik iznio načela dijagnostike i liječenja respiratorne insuficijencije u djece, a Ivan Zubović et al. referirali su o prirodnim anomalijama traheobronhalnog stabla. O astmi dječje dobi, općenito, govorili su V. Ahel et al, a o njenom liječenju Eva Verona . Dorian i Duška Tješić–Drinković iznijeli su respiratorne probleme djece sa cističnom fibrozom, a Mladen Peršić je govorio o gastrointestinalnim poremećajima u djece, dok su o terapiji tih smetnja govorili Duška i Dorian Tješić-Drinković. Vojko Rožmanić et al. iznjeli su novosti kod gastroezofagealnog refluksa u djece s kroničnim bolestima dišnih putova. Na kraju su Ivka Zoričić Letoja i Branka Kristić govorile o aktualnostima u dijagnostici i liječenju tuberkuloze dječje i adolescentne dobi. Moderatori poglavlja o racionalnoj farmakoterapiji u pedijatriji bili su mr. dr. Boško Ficnar i dr. Nevenka Huzjak . Uvodnu riječ održao je Boško Ficnar. O lijekovima u dojenju govorio je prof. dr. Josip Grgurić, a Nevenka Huzjak iznijela je novosti o antipireticima i analgeticima, te doc. dr. Vjekoslav Krželj o primjeni antibiotika u dječjoj dobi. Potom je Nevenka Huzjak iznijela nova opažanja o deficitu željeza u djece i sideropeničnoj anemiji, a zatim (ista autorica) i o rahitisu i deficitu vitamina. Doc dr. Nina Barišić iznijela je kritički osvrt na terapiju bolesti središnjeg živčanog sustava a Josip Grgurić na liječenje najčešćih bolesti gastrointestinalnog sustava. Dinko Vitezić i Vladimir Ahel govorili su o primjeni nazalnih dekogestiva, antitusika i mukolitika.
Ključne riječi:
Kategorija: Društvene vijesti
Broj: Vol. 42, No 2, travanj - lipanj 1998
Autori:
Referenca rada:
DOI: