Izvještaj sa sekcije za rijetke bolesti Hrvatskog ortopedskog kongresa

Lovran, 16. – 18. 11. 2012.

U Lovranu je od 16. do 18. 11. 2012. godine u prostorima Klinike za ortopediju održan Hrvatski ortopedski kongres s me- đunarodnim sudjelovanjem, u organizaciji prof. D u b r a v k a O r l i ć a, predsjednika HOD-a HLZ-a i prof. B r a n k a Š e s t a n a, predstojnika Klinike za ortopediju. Između brojnih sekcija s uobi- čajenom ortopedskom tematikom, svoje mjesto pronašla je i sekcija o rijetkim bolestima u dječjoj ortopediji. Svoja iskustva u liječenju i pristupu rijetkim bolestima prikazalo je 12 skupina autora iz svijeta i Hrvatske. Sekcija je započeta zanimljivim i vrlo poučnim predavanjem profesora G a e - t a n a P a g n o t t e iz Rima (Italija) pod naslovom „Skeletal dysplasias: the role of orthopedic surgeon“, u kojem su sažeto prikazane najčešće koštane displazije s naglaskom na važnost ranog postavljanja ispravne dijagnoze i time boljih rezultata liječenja.

Potom je profesor D a r k o A n t i - č e v i ć s Klinike za ortopediju KBC Šalata održao predavanje: „Guided growth in the treatment of angular deformities of lower limbs in children with skeletal dysplasia“, u kojem je prikazana serija naših bolesnika s koštanim displazijama i angularnim deformitetima donjih ekstremiteta, koji su uspješno izliječeni uporabom novije metode - pločica „8“ prema P. Stevensu. Treće predavanje, u kojem je naglašena važnost radiološke dijagnostike u rijetkim bolestima, održala je profesorica K r i s t i n a P o t o č k i s Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Zagreb. U predavanju dr. sc. K a t j e D u m i ć K u b a t predstavljeni su ortopedski problemi koji se nalaze u bolesnika s nasljednim bolestima i kromosomopatijama. Također je predstavljena ambulanta za koštane displazije, dugogodišnja multidisciplinska suradnja između Klinike za ortopediju KBC Zagreb i Klinike za dječje bolesti u Zagrebu. Tijekom preostalog dijela sastanka prikazani su zanimljivi slučajevi na temu rijetkih bolesti u ortopediji, oko kojih se razvila poučna i zanimljiva rasprava. Prema posjećenosti ove sekcije i mnogobrojnim pitanjima kolega ortopeda koji u svakodnevnom radu nemaju priliku vidjeti prikazanu kazuistiku i prateće probleme, pokazalo se vrlo korisnim uk ljučenje teme o rijetkim bolestima u radni dio ovog ortopedskog kongresa. Ovaj, prema mišljenju sudionika uspješ no organiziran kongres, još je jednom pokazao da su izravni međusobni kontakti specijalista različitih struka važni, kako za uspostavljanje suradnje i realizaciju budućih zajedničkih projekata tako i za uspješno praćenje i liječenje bolesnika s rijetkim bolestima.

Prof. dr. sc. Darko Antičević
Dr. sc. Katja Dumić Kubat
Ključne riječi:
Kategorija: Društvene vijesti
Broj: Vol. 57, No 1, siječanj - ožujak 2013
Autori: Prof. dr. sc. Darko Antičević, Dr. sc. Katja Dumić Kubat
Referenca rada:
DOI: